• Giúp học sinh tự học tin học lớp 5.
  • Nội dung kiến thức trong chương trình tin học lớp 5 và có bổ trợ nâng cao.
  • Giúp học sinh tự luyện thi tin học lớp 4 trên nền tảng số hoc24h.org.
  • Nội dung kiến thức trong chương trình tin học lớp 4.
  • Học sinh luyện làm các bài tập trong chương trình Tin học lớp 3
  • Bài tập tự luyện gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận.