- Thiết kế trò chơi với Scratch.

- Vẽ các hình học trên Scratch

  • Giải các bài toán bằng Scratch
  • Giải toán tiểu học
  • Giải toán THCS

Lập trình Scratch nâng cao

  • Biết các lệnh cơ bản trên Scratch.
  • Làm được các bài tập cơ bản trên Scratch